Digitalisering skaber vækst i virksomheder

Digitaliseringen af processer i erhvervslivet skaber tydeligvis vækst, og faktisk langt flere ansættelser til trods for hvad man skulle forvente. For i den situation at en virksomhed rent faktisk beslutter sig for at digitalisere sin forretning på den helt rigtige måde – virker det rent faktisk modsat. Nemlig at der pludselig er tid til at være nytænkende, innovativ og udvikle endnu flere produkter.

Vi har skabt vækst i mange virksomheder igennem digitalisering

Vi har skabt vækst i mange virksomheder igennem digitalisering

Vi har været en stor medvirkende faktor til at digitalisere næsten alle processer i Danmarks største online have center, der er gået fra ganske få ansatte og ganske lidt omsætning til her i dag syv år senere – til at have fire gange så mange ansatte og cirka 50 gange så stor en omsætning. Kontakt os i dag.

Hvad betyder digitalisering?

Digitalisering betyder meget kort fortalt ofte, at man (gradvist) forandrer en virksomheds rutiner og lader computere mere og mere om at styre disse rutiner, eller i det mindste kører det manuelle hen over IT systemer så man lettere kan måle på rutinerne og optimere på dem – ud fra de data der samles op i løbet af processen.

Digitalisering giver samtidig bedre konkurrenceevne

Når du vælger at få dine processer i virksomheden digitaliseret – ender det også med at du i mange tilfælde får langt bedre konkurrenceevne – såvel i Danmark som i udlandet hvis du eksporterer. Det er ifølge Erhvervsministeriets redegørelse for vækst og konkurrenceevne i 2017 bevist at Danmark er udfordret af lavere produktivitet og lave erhvervsinvesteringer.
Produktionen er faldende og har været det i mange år, men ved at digitalisere er det muligt at forbedre konkurrenceevnen – du skal bare igang NU. Som Brian Mikkelsen nævner i nævnte tekst på EM – er det vigtigt at danske virksomheder får et skarpere digitalt fokus.

Det er dog ikke kun produktionsvirksomheder, men næsten alle virksomheder der får en gevinst ud af at internationaliserer deres processer – alle kan få gavn af det. Og de virksomheder der får mest ud af det er oftest de små og mellemstore virksomheder.

I gennem automatisering, digitalisering og optimering kan man nemlig langt lettere konkurrere direkte mod de noget større virksomheder.

Derudover hjælper det også til at man får beskrevet sine processer, rigtigt mange virksomheder får aldrig defineret deres processer ordentlig – og viden forlader virksomheden ved fratrædelser eller opsigelser.

Det vigtigste for de fleste virksomheder er at man fortsætter med at kunne vokse, og gøre sit til at udvikle nye forretningsområder – men når der nu ikke er tid til at gøre det selv? Så er du nødt til at tage fat i et konsulenthus som os.

Det er svært at finde kvalificeret arbejdskraft

De fleste virksomheder går ofte rundt i tanken om at de er nødt til at ansætte flere og flere folk, men har rigtigt svært ved at finde god og kvalificeret arbejdskraft, alligevel ønsker de fleste ejerledere og erhvervsfolk at vokse deres forretning til det maksimale – og med så få omkostninger som muligt.

Digitalisering af alle (eller mange) arbejdsprocesser i virksomheden vil kunne gavne langt hen ad vejen – og sikre at man får mere ud af medarbejderen.

Eksempel på fordele

Der er eksempelvis ikke nogen grund til at hele teamet står ved en printer og venter i samlet set mange timer årligt på at printeren spytter et stykke papir ud – istedet for at hente dataen ud af en server og se pluk sedlen på en tablet eller computer

Lønningerne er ofte den største udgift i de fleste virksomheder…

Som ejer eller leder af en virksomhed, ved du nok også at den største udgiftspost i langt de fleste virksomheder er lønningerne. Teamet beder også ret ofte om lønforhøjelse når de skal lave kedelige og monotome arbejdsopgaver som ikke er særligt tilfredsstillende for de fleste.

Digitalisér din virksomhed og få langt mere ud af medarbejderne.

Det viser sig alligevel at det er billigere i det lange løb at digitalisere og få mere ud af medarbejderne.

Digitalisering giver endvidere langt mere tilfredse medarbejdere (på sigt) – når du har fået optimeret rutinerne, mest af alt fordi at teamet kender lige nøjagtigt hvilke rutiner der er forventet af dem, og de har mere tilfredsstillende arbejde der er veldefineret og afklaret.

Der vil naturligvis være nogle personer i virksomheden der siger “Sådan har vi altid gjort” – det afdækker jeg senere her på bloggen.

Digitaliseringer i industrien er også et af vores special områder.