Forskellen mellem Backend- og Frontend udvikling?

Backend udvikling

– handler om at udvikle den del af et softwareprogram, som er “bag kulissen” og som ikke er synlig for slutbrugeren.

Backend-udviklere beskæftiger sig typisk med at skrive kode, der kører på serversiden, og som håndterer opgaver såsom at hente og gemme data i en database, udføre beregninger, eller integrere med andre systemer.

I Modified bruger vi oftest Laravel til backend udvikling, da vi mener det er et af de mere komplette og velopdaterede frameworks til udvikling.

Tom Frank Christensen

Frontend udvikling

handler om at udvikle den del af et softwareprogram, som er synlig for slutbrugeren. Frontend-udviklere beskæftiger sig typisk med at skrive kode, der kører i brugerens webbrowser og som gør det muligt for brugeren at interagere med programmet.

Dette inkluderer at bygge brugergrænseflader, implementere design og layout, og sikre at programmet fungerer på forskellige enheder og browsere.

I en typisk webapplikation vil backend og frontend være to adskilte dele, der kommunikerer med hinanden gennem APIer (Application Programming Interfaces).

Backenden vil for eksempel kunne hente data fra en database og sende den til frontenden, som vil vise dataen til brugeren i en brugervenlig form.


Driftssystemet skal være nemt for udekørende medarbejdere

Hvad er en slutbruger?

Slutbrugeren er den person, der benytter det færdige softwareprogram.

Dette kan for eksempel være en person, der bruger en app på sin smartphone, eller en person, der besøger en hjemmeside i sin webbrowser.

Slutbrugeren interagerer typisk med frontenden af programmet, dvs. den del af programmet, som er synlig for brugeren og som gør det muligt for brugeren at interagere med programmet, f.eks. ved at trykke på knapper, indtaste tekst eller navigere mellem forskellige sider.

Backenden, dvs. den del af programmet, der kører på serversiden og som ikke er synlig for brugeren, udfører ofte opgaver i baggrunden, f.eks. at hente og gemme data i en database, udføre beregninger, eller integrere med andre systemer, men brugeren er ikke direkte involveret i denne del af programmet.


Hvad er serversiden i et program?

I forhold til backend udvikling drejer “serversiden” sig om den del af et softwareprogram, der kører på en server i et netværk, typisk et lokalt netværk eller på internettet.

I Modified bruger vi Linux (oftest Debian eller Ubuntu) som server systemer.

Tom Frank Christensen

En server er en computer, der er designet til at håndtere netværksforespørgsler fra andre computere, og den kører ofte software, der er specifikt designet til at udføre opgaver såsom at hoste hjemmesider, hente og gemme data i en database, eller udføre andre opgaver, som er nødvendige for at give brugeren adgang til de ønskede tjenester.

Når et softwareprogram kører på serversiden, vil det typisk være tilgængeligt for brugere fra forskellige steder via internettet.

Dette gælder for eksempel, når en bruger besøger en hjemmeside ved at indtaste et URL i sin webbrowser.

Webbrowseren sender derefter en forespørgsel til webserveren, som hoster hjemmesiden, og serveren returnerer så hjemmesiden til webbrowseren, så den kan vises for brugeren.

I backend udvikling vil udvikleren typisk skrive kode, der kører på serversiden og som håndterer denne slags opgaver.

Dette kan f.eks. være kode, der hente og gemmer data i en database, udfører beregninger, eller integrerer med andre systemer.

Udvikleren vil også ofte skrive APIer (Application Programming Interfaces), som gør det muligt for frontenden af programmet at kommunikere med backenden og få adgang til de data og tjenester, som backenden tilbyder.


Hvad er en webapplikation?

En webapplikation er et softwareprogram, der kører i en webbrowser og som gør det muligt for brugeren at interagere med programmet via internettet.

Webapplikationer er ofte bygget ved hjælp af webteknologier såsom HTML, CSS og JavaScript, og de kan være tilgængelige fra en hvilken som helst enhed med en webbrowser, f.eks. en computer, smartphone eller tablet.

Webapplikationer adskiller sig fra traditionelle desktop-applikationer ved, at de ikke skal installeres på den enhed, der benyttes til at køre dem. I stedet kan de tilgås via en webbrowser ved at indtaste et URL i adresselinjen. Webapplikationer opdateres også automatisk, da brugeren altid vil få adgang til den nyeste version, når de besøger webapplikationen i sin webbrowser.

Webapplikationer kan være bygget med forskellige formål. Det kan f.eks. være et online-spil, en social media platform, en online-butik, eller et værktøj til projektstyring. I udviklingen af en webapplikation vil der typisk være to adskilte dele: backenden og frontenden.

Backenden vil være den del af programmet, der kører på serversiden og som håndterer opgaver såsom at hente og gemme data i en database, udføre beregninger, eller integrere med andre systemer.

Frontenden vil være den del af programmet, der kører i brugerens webbrowser og som gør det muligt for brugeren at interagere med programmet.


Hvad er en Database

Hvad er APIer?

APIer (Application Programming Interfaces) er et sæt af konventioner og værktøjer, der gør det muligt for forskellige softwareprogrammer at kommunikere med hinanden og dele data og tjenester.

Når et softwareprogram har et API, kan andre programmer kalde på de funktioner, der er defineret i API’et for at få adgang til de data og tjenester, som programmet tilbyder. Dette gør det muligt for forskellige programmer at integrere med hinanden og udvide deres funktionalitet.

I backend udvikling er APIer ofte et centralt element, da de gør det muligt for frontenden af et program at kommunikere med backenden og få adgang til de data og tjenester, som backenden tilbyder. Når et program har et veludviklet API, kan det gøre det nemmere for andre udviklere at integrere med programmet og udvide dets funktionalitet.

Et eksempel på et API kan være en funktion, der gør det muligt for et andet program at hente data fra en database.

Dette program kan kalde på funktionen i API’et, angive hvilke data, der skal hentes, og derefter modtage dataene i et format, som det kan håndtere.

På denne måde kan et program få adgang til data fra et andet program uden at skulle have direkte adgang til databasen og uden at skulle forstå, hvordan databasen er struktureret.