Hvad er en database?

Databasens grundlæggende funktion

En database er helt essentielt blot et opslagsværktøj hvori man kan gemme data som senere kan hives ud.

Der findes mange forskellige måder man kan benytte dem, og de har hver især deres egne metoder og operationer, dog minder flere af dem om hinanden.

Systemer bruger disse databaser til at gemme og behandle data, ofte i strukturerede formater for at separere individuelle stumper af data, så det kan benyttes i flere forskellige kontekster.

Relationel vs ikke-relationel

Når man snakker databaser er det ofte de “relationelle” man tænker på, men de sidste 5 år har man set en stor forøgelse i brug af “ikke-relationelle”.

Relationelle er struktureret således, at man ved et simpelt CRM system f.eks. vil have et separat sted (tabeller) til kundeinfo, kontaktpersoner og kontakt tidspunkter.

I ikke-relationelle databaser er det knap så struktureret og man vil f.eks. i samme eksempel have et fælles sted (collection) for kundeinfo inkl. kontaktpersoner og kontakt tidspunkter.

Det skal også nævnes, at ikke-relationelle ofte blot gemmer data som dokumenter og derfor ikke altid er søgbare på samme måde som en relationel database er.

Fordele og ulemper ved relationelle databaser

relationel-databaseDer er rigtig mange fordele ved at bruge en relationel database, herunder bedre søgemuligheder, indeksering og understøttelse af datasæt, der afhænger af hinanden på tværs af tabeller.

Relationelle databaser har naturligvis også nogle ulemper, her kan listes udviklingstid som den største.

Da det kræver en opdeling af datasæt for at kunne lave dem relationelle, skal der naturligvis bruges tid på at separere datasæt, samt koble dem sammen igen ved visninger.

Desuden skal der laves et ERD (Entity Relationship Diagram) som viser designet af strukturen.

Om du skal vælge en relationel eller ikke-relationel database struktur afhænger 100% af dit system og dit setup, der bør ikke være andre faktorer.

Af relationelle databasesystemer kan bl.a. nævnes MySQL, Oracle DB og Microsoft SQL.

Fordele og ulemper ved ikke-relationelle databaser

Hvad er en DatabaseMan har de senere par år set en forøgelse i ikke-relationelle databaser, eller NoSQL som det også kaldes.

Hvorfor er der kommet en forøgelse af ikke-relationelle databaser?
Det handler simpelthen om, at man nu har fået værktøjerne til at kunne gemme nogle typer data på en måde der er mere optimeret.

Igen afhænger det 100% af behovet og systemerne.

Men i nogle tilfælde giver det god mening at bruge NoSQL, og førhen har den mulighed ikke rigtigt kunne udnyttes da værktøjerne ikke har været gode nok. Det er de blevet og derfor ser vi forøgelsen.

Fordelen ved NoSQL er, at man kan være væsentlig hurtigere i udviklingen og det kan være lettere at skalere op, grundet den manglende struktur.

Ulempen ved NoSQL er at det hurtigt bliver meget ustruktureret, så har du meget forskelligt data så er det nok bedre med en relationel database.

Af NoSQL databasesystemer kan bl.a. nævnes MongoDB, Redis, CouchBase og mange flere.

Hvad kan en database løse for dig?

En database kan løse mange ting, faktisk benytter næsten alle IT systemer en eller flere former for database.

Benytter du pt. Excel eller anden form for spreadsheets til at holde styr på data, kan du muligvis spare både tid og penge på at skifte denne ud med en database.

En relationel, vil netop kunne binde dine datapunkter sammen så de giver mening for din forretning, og du kan slippe for at sidde og opdatere manuelt i Excel.

Optimering af en database og dens felter

Optimer din database

Relationelle databaser kan dog få så mange datapunkter, at mængden af data kan gøre et IT system langsomt.

Samtidig kan relationer for bestemte datatyper også gøre forespørgsler langsomme.

Derfor kan det godt betale sig at designe sin database grundigt før den opbygges, således man undgår lave hastigheder og i stedet får optimeret sin database.

Desuden kan man med fordel løbende gennemgå designet og ens forbrug og se om der kan optimeres.

Det er ikke uhørt at forespørgsler på flere sekunder, med den rette optimering, kan komme ned under ét sekund.

Hvad skal man være opmærksom på når man opbygger en database

Når en database opbygges skal man være særligt opmærksom på hvilke datatyper de forskellige relationer har, samt hvordan man forventer ens forespørgsler binder datapunkter sammen.

Det kan være nøglen at få dette lavet rigtigt fra starten.

Derudover skal man også sørge for at næsten alle disse datapunkter har det korrekte indeks.

De generelle fordele ved at bruge en database frem for filer til at gemme data

En anden fordel man har ved at benytte en database frem for f.eks. en Excel fil, er at databasen vil kunne tilgås fra internettet og dermed kan benyttes af andre. F.eks. ens kollegaer.

Har man blot en Excel fil på sin egen computer skal denne deles og ændringer kan give problemer hvis nogen retter i noget som en anden også er ved at rette i. Denne udfordring slipper man for ved en database.

Kontakt os i dag – hvis vi skal udvikle eller forbedre din database. Ring 41 52 01 00 i dag!