Digitalisering i virksomheden skaber ud over overskud og forbedret konkurrenceevne desuden også flere arbejdspladser.

Virksomhedens team løber ofte forvildet rundt med hovedet under armen, og kan ikke nå alle de opgaver de er forventet af dem. Rutinerne er ikke særlig veldefinerede. Dette kan beskrive mange danske ejerledede virksomheder.

Mange danske ejerledere, står ofte med den forholdsvis store udfordring, at finde kvalificeret arbejdskraft til hvad der ellers burde være meget veldefinerede arbejdsopgaver i virksomheden. Selv de lavtuddannede medarbejder, er efterhånden ved at være besværligt at finde. Løsningen vil i mange tilfælde være, at gøre virksomheden mere digital. Uanset om du vælger Modified Solutions eller en anden leverandør til at hjælpe med virksomhedens digitalisering er her nogle tips til dig.

Digitalisering er en investering

Digitalisering af arbejdsprocesser i produktionsvirksomhederDe danske virksomheder er faktisk blandt de mest digitale i Europa. Det vil sige – de større danske virksomheder er langt mere digitale end de danske små eller mellemstore virksomheder.

De mest digitale virksomheder i Danmark, har over 20 procent højere produktivitet end de mindst digitale virksomheder. Det svarer til, at hver enkelt medarbejder i virksomhederne med høj digitaliseringsniveau, bidrager med over 135.000 kr mere i værditilvækst end medarbejdere i de lavest digitaliserede virksomheder.

Oversat til dansk betyder det, at du med en medarbejderstab på 50 mand, vil fra en forholdsvis lav digitaliseret virksomhed kunne forøge din værdi med over 6 millioner kroner årligt ved at digitalisere.

Digitalisering er derfor ikke en IT udgift, men derimod en investering i fremtiden.

Forbedret konkurrenceevne i markedet

Når du får flere penge på bundlinjen, giver det selvsagt også en langt højere konkurrenceevne.

Det gør sig ikke kun gældende i mod danske virksomheder, men også i konkurrencen med udlandet. De danske produktionsvirksomheder er nemlig, ligesom landbrugs og fødevareerhvervet, meget eksportorienterede og er derfor også i en meget hård international konkurrence.

Desuden er de fleste virksomheder interesseret i at holde produktionen og et højt specialiseret team – samt også digitalisering af virksomheden, hjemme i landet, hvorved Danmark som helhed styrkes.

Skaber mere overskud i dagligdagen

Med den helt rette strategi og tilgang til digitale arbejdsrutiner, vil det endvidere også gøre det langt lettere for ejeren, at få tingene til at gå op i en højere enhed i virksomheden.

Du ville eksempelvis kunne kigge i retningen af automatisk bestillinger ved leverandører, bestilling af vikarer de dage hvor der er travlt eller at få lavet en bedre varemodtagelse der derigennem også vil kunne bidrage til en langt bedre lagerstyring. En anden tilgang er, at lave automatisk bestilling af fragt i forhold til ordrens samlede kalkulerede størrelse, vægt og ud fra de hastigheder som kunden måtte ønske.

Det vigtigste, som en helhed af dette – er at virksomheden der vælger at gå i gang med at lave en mere digital forretning og digitalisere deres rutiner, altid ender med at have mere overskud i dagligdagen.

Gladere medarbejdere

Digitalisering i industrienMedarbejdere er det mest centrale emne når du først går i gang med, at lave din virksomhed mere digital.

Det er yderst vigtigt, at teamet forstår målet med digitaliseringen. Det, at du korrekt får kommunikeret årsagen til ændringerne er yderst vigtigt. Det vil sjældent blive særlig vel modtaget af medarbejdere, når de pludselig skal forholde sig til en helt ny måde at gøre tingene på, for alt begyndelse kan være svært.

Især kan det være besværligt i de virksomheder der har gjort opgaverne på en specifik måde i mange år. Årsagen kan naturligvis variere fra virksomhed til virksomhed. Dog vil ordet konkurrenceevne, ofte kunne bruges som en årsag til de mere seniormedarbejdere. De er nemlig efterhånden blevet en del af virksomheden, en livsnerve og kan sagtens se at de er en del af en større organisme.

De nye IT systemer skal læres i praksis af teamet. Ethvert IT system bør sendes ud i “BETA” version til teamet, så du kan høre fra dem hvad de forventer. Find en af teamet som resten af medarbejderstaben respekterer og sæt vedkommende ind i det nye system og lyt til hvad vedkommende siger. Det vigtige er naturligvis, at få teamet til at forstå som beskrevet ovenfor, den lette måde er at tale med en af teamets bedste ambassadører. I nogle virksomheder kan du godt gradvist køre med det gamle og det nye system sideløbende, så du får gradvist omskolet medarbejderne løbende.

Du bør altid lytte til input fra teamet. Du laver i princippet IT systemet til DEM og på den måde som de helst vil benytte det. Selvfølgelig skal der være en del retningslinjer der skal følges og teamet skal have fokus på målet der er klart og veldefineret.

Fremvis live data til medarbejderne, så de kan se hvad der forventes af dem. Det forbedrer forøvrigt også arbejdsmoralen når teamet kan med selvsyn se, at der er planlagt en større mængde ordre fremad i tid. I salgsafdelingen skal der naturligvis være andre KPI og dermed visuelle dashboards end i produktionen. Hele fokusområdet kan jo være at lave mere omsætning.

Fokusér altid på at skabe en værdi for både kunden, medarbejderne og naturligvis virksomheden. Det er dermed ikke nok at omsætningen stiger, men også at kunden får lettere ved, at bestille ved DIG frem for dine konkurrenter. De lettere kan følge deres ordre, være sikker på leveringstiden, kan regne med prisen og så videre. Desuden er det yderst vigtigt at medarbejderne også får en værdi af digitaliseringen, at tingene bliver lettere. En virksomhedsejer bør glæde dig, når de pludselig har tid til at stå og snakke hen over en kop kaffe såfremt produktionen stadig kører optimalt.. Den dag har ejeren nemlig også langt bedre overskud til at tænke de større og dybe tanker, og dermed få nye ideer.

Det yderst vigtigt at inddrage medarbejderne. De fleste medarbejdere vil ende med, at værdsætte denne form for digitalisering, for det medfører at de kan tørre sveden af panden. Endelig kan de fokusere på, at arbejde frem mod et fælles mål – at skabe en stærkere og solid forretning for virksomheden. De er jo netop også interesseret i, at de har et job i morgen.

Det vil endvidere også medføre flere ansættelser af medarbejdere når virksomheden vækster gennem forøget omsætning, konkurrenceevne og medarbejdertilfredshed.